Node API

Chain API

post
http://{host}:{port}/v1/chain/get_info
get_info
post
http://{host}:{port}/v1/chain/get_account
get_account
post
http://{host}:{port}/v1/chain/get_block
get_block

Producer API

post
http://{host}:{port}/v1/producer/pause
pause
post
http://{host}:{port}/v1/producer/resume
resume
post
http://{host}:{port}/v1/producer/paused
paused

NET API

History API